İMAR HAKSEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

İMAR ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI
(İMAR HAKSEN)
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulu 8-9 Eylül 2018 tarihlerinde saat 13.00’de aşağıdaki gündemle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/2 Maltepe/Ankara adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle belirtilen yer ve saatte 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

GÜNDEM (1.Gün)
1. Açılış
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3. Divan Kurulu Seçimi
4. Tüzük Değişikliği
5. Dilek ve Temenniler
(2.Gün)
6. Konfederasyon Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
7. Kapanış


www.imarhaksen.org.tr

Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Bu duyuruya ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : 0312 2290325 - Faks : 0312 2290326