İMAR HAK-SEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

İMAR HAK-SEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
İMAR ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI (İMAR HAK-SEN)
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulunun 23 Eylül 2022 tarihinde saat 13:00’de aşağıdaki gündemle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/2 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle belirtilen yer ve saatte 24 Eylül 2022 tarihinde yapılacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3-Divan Kurulu Seçimi
4-Konfederasyon üst kurulu delege seçimi
5-Dilek ve Temenniler
6-Kapanış

Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Bu duyuruya ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : 0312 2290325 - Faks : 0312 2290326