İMAR ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI (İMAR HAK-SEN) OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

İMAR ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI (İMAR HAK-SEN)
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Sendikamızın Olağan Genel Kurulu üyelerimizle 21-22 Ocak 2017 tarihinde saat 14:00 de aşağıdaki gündemle Bera Otel- Ziya Gökalp Bulvarı No:58 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle belirtilen yer ve saatte 28-29 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır.
GÜNDEM (1.Gün)
1-Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3- Divan Kurulu Seçimi
4-Genel Başkanın Konuşması
5-Misafirlerin Konuşmaları
6- Faaliyet Raporunun Okunması ve ibrası
7-Mali Raporun Okunması ve ibrası
8- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve ibrası
9- Tahmini Bütçenin Kabulü
10- Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin karara bağlanması
11- Tüzük Değişikliği
12-Dilek ve Temenniler
(2.Gün)
13-Zorunlu Organların Seçimi
14-Kapanış
www.imarhaksen.org.tr
Eklenme : 06 Ocak 2017

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : 0312 2290325 - Faks : 0312 2290326