İMAR HAK-SEN OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın Olağan Genel Kurulunun 9 Mart 2024 Cumartesi günü 11:00-16:00 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/2 Çankaya-Adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanmasına, İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 10 Mart 2024 Pazar günü aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
3- Divan Kurulu Seçimi
4- Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
5- Mali Raporun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
7-Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve İbrası
8-Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Karara Bağlanması,
9-AFAD Hak-Sen’in İmar Hak-Sen’e katılma başvurusunun karara bağlanması
10-Tüzük Değişikliği,
11-Dilek ve Temenniler
12- Zorunlu Organların Seçimi
13- Kapanış
Eklenme : 20 Şubat 2024

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : 0312 2290325 - Faks : 0312 2290326